Doporučujeme zvolit Zásilkovnu jako způsob dopravy! Dle naších statistik zákazníci touto variantou své zakoupené zboží dostanou nejrychleji :) For websites in english visit www.bebackfist.com.

SOUTĚŽ o dobok

1. 
Pořadatelem soutěže je BackFist sport s.r.o., se sídlem v Ostravě, ulice Hlučině, PSČ: 748 01, IČ 05649927, zapsaná u Krajského soudu vedeném  v Ostravě, vložka C 68714 (dále jen “pořadatel)”.

2.
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku. 

3.
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4.
Soutěžit je možné v období od 8.10. 2017 do 18. 10. 2017 do 18:00 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 17:59:59). Soutěž probíhá na fanpage Backfist na adrese https://www.facebook.com/BackFist-615605301977165/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením fotografie do komentářů, kde bude zachycen v doboku. Po skončení soutěže vyhrává ta fotografie, která získá nejvíce “like”. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit pouze jeden komentář během doby konání soutěže.

5.
Soutěžící se zapojí do soutěže vložením maximálně jedné fotografie do komentářů pod soutěžní post, která bude zachycovat soutěžícího v doboku. Dvě osoby nemohou soutěžit se stejnou fotografií.

6.
Výherce soutěže získává inovační dobok Backfist Rival.

7.
Výherce soutěže bude o výhře informován do 7 dní od skončení soutěže pomocí vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Výhra bude následně rozeslána do 30-ti dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 14-ti dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

8.
Na výhru nevzniká právní nárok.

9.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

10.
Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.